Kennis, ontplooiing, vriendschap

Onze onderwijsvisie in drie woorden. Alles wat we op het Stedelijk Gymnasium Nijmegen doen, is op deze drie pijlers gebaseerd. Onze visie op onderwijs ziet u terug in de opzet van onze lessen, ons brede onderwijsaanbod, de manier waarop onze docenten lesgeven, de buitenschoolse activiteiten en de leerlingbegeleiding.

Kennis, ontplooiing, vriendschap

Column

We doen het samen!

Regelmatig wisselen we met ouders van gedachten op de ouderavonden.

Apollo

Even voorstellen…

Maak kennis met de leden van de kunst-en-cultuurcommissie Apollo.

Reünie

2 november – Save the date!

Grote reünie voor (oud-)medewerkers en (oud-)leerlingen op 2 november.