23 september - lesvrij (OOT-dag)

Dit schooljaar hebben we enkele OOT-dagen (OOT=onderwijsontwikkeltijd) opgenomen in het jaarrooster. De nieuwe cao biedt scholen de ruimte om tijd vrij te spelen die ingezet kan worden als ontwikkeltijd, om zo de werkdruk voor docenten te verlagen. De dagen zijn zo gekozen dat het ook leerlingen de ruimte biedt om bij of vooruit te werken.

Mijn leraren nemen me serieus. En je kunt nog met ze lachen ook!(Mette, klas 2)

Column

We doen het samen!

Regelmatig wisselen we met ouders van gedachten op de ouderavonden.

Apollo

Art Battle 2019

Sem Jansen maakt indruk met fantastisch ruimtelijk werk.

Reünie

2 november – Save the date!

Grote reünie voor (oud-)medewerkers en (oud-)leerlingen op 2 november.