Kennis, ontplooiing, vriendschap

Onze onderwijsvisie in drie woorden. Alles wat we op het Stedelijk Gymnasium Nijmegen doen, is op deze drie pijlers gebaseerd. Onze visie op onderwijs ziet u terug in de opzet van onze lessen, ons brede onderwijsaanbod, de manier waarop onze docenten lesgeven, de buitenschoolse activiteiten en de leerlingbegeleiding.

Mijn leraren nemen me serieus. En je kunt nog met ze lachen ook!(Mette, klas 2)

Column

Eerste indrukken

Een warm welkom aan onze nieuwe leerlingen en hun ouders!

Apollo

Muziekavond 2019

Vrijdagavond 5 april: kom luisteren naar muzikale talenten!

Reünie

Save the date – 2 november

Reünie voor alle (oud-)leerlingen en (oud-)medewerkers