Kennis, ontplooiing, vriendschap

Onze onderwijsvisie in drie woorden. Alles wat we op het Stedelijk Gymnasium Nijmegen doen, is op deze drie pijlers gebaseerd.

In de wereld

Maatschappelijke stage

Vierdeklassers in touw als vrijwilliger

Van de rector

Spannende tijden

Kom je (online) een kijkje nemen bij ons?

Nieuws

Frans succes in Den Haag!

Qu’est-ce qu’être Européen? (Wat betekent het om Europeaan te zijn?)