1 november

Kind op Koers

onderwijssymposium

2 november

Grote reünie

Schrijf je in!

We doen het samen!

Nu de school een paar weken bezig is, zien we in de jaaragenda diverse ouderavonden gepland staan. De ouders van onze nieuwe eersteklassers verdienen daarbij voorrang en daarom zijn zij in juni al een keer op school geweest. Net als voor leerlingen is de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs voor ouders ingrijpend. Met Acta nieuwsbrieven en ouderavonden doen we ons best om met ouders in contact te blijven. Ouderbetrokkenheid is immers mede bepalend voor het schoolsucces van onze leerlingen en dat gaat verder dan de dagelijkse vraag hoe de schooldag was.

Het actief meeleven en meedenken van ouders met de vorming en het leerproces van onze leerlingen is namelijk waar het om draait. Diverse onderzoeken naar factoren die schoolsucces bepalen, wijzen sterk in die richting. Ondersteuning bieden aan het leerproces van zoon of dochter zal vooral in de thuissituatie plaatsvinden, maar om dit goed te kunnen doen is het belangrijk dat ouders en school op één lijn zitten. Deelname aan ouderavonden (of misschien lid worden van de oudervereniging of MR) is een van de manieren om die afstemming tot stand te brengen. En het biedt onze leerlingen de kans om ook eens de vraag te stellen: ‘hoe was het op school vandaag?’

Ronald van Bruggen, rector