Kennis, ontplooiing, vriendschap

Ons motto

in drie woorden

 

Op de hoogte

in woord en beeld

Vriendendag

De tweede Dag van de Vrienden van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen had dit jaar een hoog re√ľnie-gehalte. Daarbij was jaargang 2005 (op de foto) het sterkst vertegenwoordigd en ze hebben er een stevig feestje van gemaakt. Er waren ook nog vele andere jaargangen vertegenwoordigd die daarmee voor een passend hoog vriendengehalte zorgden.

De bijeenkomst begon met de treurige mededeling dat onze Nos Iungit-spreekster en oud-leerling Kysia Hekster vanwege familieomstandigheden helaas moest afzeggen. Het programma werd aangepast en omgegooid en we hebben achteraf een prachtige Vriendendag beleefd met zijn allen.