Kennis, ontplooiing, vriendschap

Ons motto

in drie woorden

 

Op de hoogte

in woord en beeld

Voorbij

Aan het einde van ieder schooljaar gaat niet alleen de schooltijd van onze zesdeklassers voorbij, maar ook voor enkele collega’s zit hun tijd op het Gym op. In de afgelopen weken hebben we afscheid genomen van drie gewaardeerde collega’s. Niet langer hangt Martine van den Steenhoven (Beeldende Vorming) vitrines vol met de karikatuurportretten die leerlingen van hun docenten hebben gemaakt. In de A1-gang hoeft niemand meer opzij voor de rijzige gestalte van Jan-Willem ten Doesschate (Geschiedenis).  En ook de door Jacqueline Janssen (Wiskunde) gespeelde getallenfee zal zich niet meer laten zien.

Mevrouw Van den Steenhoven heeft ervoor gekozen om na 29 jaar te stoppen met lesgeven. Jarenlang heeft zij het tekenprogramma verzorgd. In de laatste jaren gaf zij het vak BV aan de Intermezzo-groepen. De kunstsectie overhandigde haar een fraai ‘Gesamtkunstwerk’, waaraan allen creatief hebben bijgedragen. Mevrouw Janssen en meneer Ten Doesschate gaan na respectievelijk 18 en 26 dienstjaren genieten van hun pensioen. Dat maakt reizen naar (Jacquelines dochter en onze oud-leerling Mauri woont in Nieuw-Zeeland) en spelen met kleinkinderen mogelijk!

Met toespraken, veel cadeaus en mooie herinneringen hebben we tijdens twee feestelijke borrels afscheid van deze drie collega’s genomen. De school gaat hun creatieve inzet, grote vakkennis en betrokkenheid bij leerlingen missen. Maar natuurlijk wensen we ze het allerbeste!