Kennis, ontplooiing, vriendschap

Ons motto

in drie woorden

Op de hoogte

in woord en beeld

Update coronavirus

Alle leerlingen mogen weer naar school. Hoe doen we dat?

  • Leerlingen onderling hoeven geen afstand te houden. Docenten onderling en docenten en leerlingen houden wel 1,5 meter afstand.
  • Om drukte in gangen en pauzeruimtes te vermijden, hanteren we een rooster met gespreide pauzes.
  • In de lokalen zullen desinfectiemiddelen beschikbaar zijn en andere maatregelen genomen worden ter bescherming, zoals een iets andere opstelling van het bureau van de docent en plexiglas schermen op de bureaus.
  • In de eerste week brengen de mentoren (nogmaals) de corona-afspraken onder de aandacht.
  • Het ventilatiesysteem voldoet ruimschoots aan de eisen; daarnaast zullen ramen en deuren zoveel mogelijk geopend zijn.
  • Meer informatie over het rooster en wanneer leerlingen niet naar school kunnen, leest u in deze brief.