Kennis, ontplooiing, vriendschap

Ons motto

in drie woorden

Op de hoogte

in woord en beeld

Update coronavirus

Na de zomervakantie verwachten we weer allemaal naar school te mogen. We zullen ons nog wel aan een aantal maatregelen moeten houden.

  • Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden. Ze houden nog wel afstand van docenten en andere volwassenen.
  • We houden ons allemaal aan de algemene hygiĆ«nemaatregelen (handen wassen, tafels ontsmetten, hoesten en niezen in de elleboog).
  • We verwachten dat iedereen regelmatig een zelftest afneemt.
  • In de lokalen ventileren we door een raam en de deur open te zetten.
  • Leerlingen houden zoveel mogelijk buiten pauze.
  • Leerlingen en medewerkers met (luchtweg)klachten blijven thuis.