Kennis, ontplooiing, vriendschap

Ons motto

in drie woorden

Op de hoogte

in woord en beeld

Update coronavirus

Regelmatig krijgen we wij meldingen dat leerlingen positief getest zijn op corona. Daarnaast is er een aanzienlijk aantal leerlingen dat (preventief) thuis moet blijven. Hoe gaan we daarmee om?

  • Direct na de herfstvakantie, vanaf maandag 26 oktober, hanteren wij – en vrijwel alle middelbare scholen in Nijmegen een mondkapjesplicht. Ouders hebben hierover een brief ontvangen.
  • Leerlingen onderling hoeven geen afstand te houden. Docenten onderling en docenten en leerlingen houden wel 1,5 meter afstand.
  • Om drukte in gangen en pauzeruimtes te vermijden, hanteren we een rooster met gespreide pauzes.
  • In de lokalen zullen desinfectiemiddelen beschikbaar zijn en andere maatregelen genomen worden ter bescherming, zoals een iets andere opstelling van het bureau van de docent en plexiglas schermen op de bureaus.
  • Om het aantal besmettingen op school enigszins onder controle te houden is het van het grootste belang dat leerlingen (en docenten) bij klachten thuisblijven. Deze ‘beslisboom’ geeft een helder overzicht van wanneer kinderen thuis moeten blijven.
  • Het ventilatiesysteem voldoet ruimschoots aan de eisen; daarnaast zullen ramen en deuren zoveel mogelijk geopend zijn.
  • Via MS Teams zullen we, waar mogelijk, leerlingen die thuiszitten en niet (erg) ziek zijn, betrekken bij de les.
  • Ouderavonden en tafeltjesavonden zullen voorlopig alleen digitaal plaatsvinden.