Kennis, ontplooiing, vriendschap

Ons motto

in drie woorden

Op de hoogte

in woord en beeld

Update coronavirus

Langzaam gaan de deuren van de school weer een beetje open. Vanaf 1 maart ontvangen we alle leerlingen weer wekelijks op school!  Wat betekent dat?

  • Intermezzo en klas 1 t/m 4 volgen elke week een dag lessen op school.
  • Klas 5 komt in halve klassen om de dag op school; de andere dag volgen ze lessen online
  • Klas 6 volgt, net zoals al het geval was, het hele onderwijsprogramma op school.
  • We blijven de leerlingen opvangen van wie ouders in een vitaal beroep werken of die om andere redenen niet thuis kunnen werken.
  •  Dit rooster hanteren we tot Q3 (26 maart). Daarna kijken we verder naar wat mogelijk is met de dan geldende maatregelen.
  • Meer informatie leest u in deze brief.