Kennis, ontplooiing, vriendschap

Ons motto

in drie woorden

Op de hoogte

in woord en beeld

Update coronavirus

Na de zomervakantie gaan we weer volledig open. Wat betekent dat?

  • Leerlingen onderling hoeven geen afstand te houden. Tussen docenten onderling en docenten en leerlingen handhaven we 1,5 meter afstand.
  • Om drukte in gangen en pauzeruimtes te vermijden, hanteren we een rooster met gespreide pauzes.
  • In de lokalen zullen desinfectiemiddelen beschikbaar zijn en andere maatregelen genomen worden ter bescherming, zoals een iets andere opstelling van het bureau van de docent en plexiglas schermen op de bureaus.
  • Het ventilatiesysteem wordt geoptimaliseerd
  • Ouderavonden en tafeltjesavonden zullen in aangepaste vorm georganiseerd worden.