Kennis, ontplooiing, vriendschap

Ons motto

in drie woorden

Op de hoogte

in woord en beeld

Update coronavirus

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, is de school in elk geval tot en met de voorjaarsvakantie gesloten (t/m 5 mei). Wat betekent deze maatregel voor onze school?

  • Leerlingen zijn geïnformeerd hoe we afstandsonderwijs organiseren: startpunt is het tabblad ‘Leerlingen’ op deze website.
  • Er zal dit jaar geen paasrapport worden uitgereikt: alle beschikbare cijfers worden gepubliceerd in SOM.
  • We kijken ook alvast vooruit: de projectweek vervalt en wordt een gewone lesweek, de geplande vrije dag op 14 april, Roosjesdag op 17 april en de activiteitendag op 7 mei vervallen en worden allemaal gewone lesdagen.
  • Nu de centrale examens afgelast zijn, hebben we meer tijd voor de afronding van de schoolexamens. Deze starten niet eerder dan na de meivakantie. De al geplande mondelingen gaan door de komende weken; daarvoor kunnen we de veiligheid garanderen.
  • Rond 6 april de praktische uitwerking verwacht van de consequenties die het afgelasten van het centraal schriftelijk eindexamen met zich meebrengen.
  • Rond 21 april wordt informatie van het RIVM verwacht, waaruit duidelijk zal worden of de genomen maatregelen moeten worden verlengd.

Meer achtergrondinformatie bij de maatregelen die we nemen en het onderwijs op afstand dat we bieden kunnen ouders en leerlingen teruglezen in de berichten die de afgelopen week verstuurd zijn via e-mail.