Eindexamen klas 6:

Allemaal geslaagd?

Spannende tijden!

'Apollo' presenteert:

Cultuuragenda

Waar kun je naartoe deze maand?

Thema-avond van de Oudervereniging

 Thema-avond

Op dinsdag 9 juni 2015 organiseert de Oudervereniging de tweede thema-avond van dit schooljaar. Deze bijeenkomst is als volgt ingedeeld:

19.30 : ontvangst met koffie en thee in de aula
20.00 : start thema-avond: spreker is Saskia Bruyn
21:30 : napraten met een hapje en een drankje

Motivatieproblemen komen helaas veel voor bij leerlingen in het voortgezet onderwijs. Onderzoek laat zien dat de schoolse motivatie een scherpe neerwaartse knik vertoont bij de overgang van het basis-naar het voortgezet onderwijs. In de meeste gevallen treedt er daarna enig herstel op, maar er is ook een groep die blijft onderpresteren.
Deze leerlingen ontplooien hun talenten niet en laten mogelijk kansen liggen. Dit verschijnsel laat de betrokken ouders niet onberoerd. Vaak halen ze alles uit de kast om hun kind tot leren aan te zetten. Helaas is het effect van al deze inspanningen meestal averechts. En zo zien ze de sfeer in huis verslechteren terwijl de cijfers niet beter worden. Sommige van deze kinderen stromen af naar schooltypen waar ze  eigenlijk niet thuis horen en het komt zelfs voor dat ze zonder diploma de middelbare school verlaten.
Saskia Bruyn kent dit gevoel uit de eerste hand en heeft zich de afgelopen jaren verdiept in bovengenoemde problematiek. Zij bestudeerde dit verschijnsel tijdens haar studie psychologie en schreef er twee boeken over (onder andere “ Onderpresteren. Help je kind de middelbare school door zonder duwen en trekken”).  De door haar opgedane inzichten wil ze graag met ons delen op de thema-avond.
In verband met de voorbereidingen en de borrel aan het eind van de avond horen we graag vooraf  (vóór 1 juni) of u komt.
U kunt zich opgeven voor deze avond op het volgende e-mail adres: oudervereniging@stedelijkgymnijmegen.nl
Wij nodigen u van harte uit om deze avond bij te wonen en zien uit naar uw komst!