Cambridge Engels voor alle leerlingen

Engels op topniveau

Certificaten tot het hoogste niveau

Mensen van het Gym

Onderzoekende, creatieve geesten

Stedelijk Gym scoort hoog!

RTL Nieuws heeft alle middelbare scholen een cijfer gegeven voor de prestaties op de eindexamens onderverdeeld naar de verschillende schoolsoorten. De cijfers zijn geanalyseerd volgens de methode die professor Dronkers van de Universiteit Maastricht de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Dronkers is gestopt met het publiceren daarvan en RTL Nieuws is in dit gat gedoken.

De resultaten zijn vertaald naar een rapportcijfer. Hierbij is vooral gekeken naar de vraag of scholen op alle vakken boven het minimum scoren, daarbinnen wordt aan de kernvakken Engels, Nederlands en wiskunde een andere weging gegeven. Zijn de cijfers van de leerlingen goed, dan scoort een school hoog. Zijn die resultaten minder, dan scoort een school laag. Het rapportcijfer is gebaseerd op een driejaars gemiddelde. Omdat de resultaten per school altijd pas later openbaar worden, zijn dat nu de jaren 2011, 2012 en 2013. Dit is nieuw ten opzichte van wat Dronkers publiceerde.

Wij scoren in deze systematiek een 8,7. Een resultaat waar we trots op mogen zijn!
Wil je de resultaten van andere scholen bekijken of je verder verdiepen in de systematiek, klik dan hier.