Naar het Stedelijk Gym

Nieuwsgierig geworden?

Zo ziet een dag eruit!

Een vak apart:

Science

ontwerpen en onderzoeken

Verstand van verstand

Met 475 jaar ervaring in huis heeft het Stedelijk Gym veel expertise over hoe slimme leerlingen leren en tegen welke problemen zij (kunnen) oplopen. Over begaafdheid en hoogbegaafdheid dus.
Om deze reden is de school sinds 2006 Begaafdheidsprofielschool. Dit keurmerk is een vorm van erkenning door het ministerie voor de pioniersrol die de school op het gebied van de begeleiding van slimme leerlingen al jaren heeft.

Trots zijn we ook dat we al sinds 2012 een ‘Excellente school‘ zijn. Dit predikaat kreeg het Stedelijk Gym recent opnieuw uitgereikt, nu voor 2019-2021. De Jury Excellente Scholen prijst onze school omdat we ‘leerlingen stimuleren verder te kijken, meer te kiezen en zich breder te ontplooien’ en omdat we ondertussen een constant goede onderwijskwaliteit weten waar te maken.

BPS nieuw logo

Een goed stel hersens: zegen of hindernis

Veel van onze leerlingen hebben weinig of geen moeite hoeven doen op de basisschool. Op het Gym kan het dan wel eens wennen zijn: kinderen die niet eerder bewust hebben hoeven leren, lopen op een gegeven moment tegen hun eigen beperkingen aan. In klas 1 en 2 hebben mentoren daarom aandacht voor leren leren.

Leerlingen die meer aankunnen, kunnen gaan verbreden. Voor het Verbredingsproject zoeken we regelmatig Verbredingsouders.
Problemen op het gebied van motivatie proberen we aan te pakken door leerlingen te laten deelnemen aan het POP-project.