Groei naar het vwo

Intermezzo

Een tussenjaar

Boekentips

Voor lettervreters en onderzoekers

Op de hoogte

We vinden het heel belangrijk ouders en leerlingen op de hoogte te houden van wat er op school allemaal gebeurt. Dat doen we via de schoolgids en de Acta-nieuwsbrief.

De schoolgids (die jaarlijks verschijnt) biedt veel algemene informatie over bijvoorbeeld onze visie op onderwijs, die blijkt uit het brede onderwijsaanbod, buitenschoolse activiteiten op sportief en cultureel vlak en leerlingbegeleiding. Ook geeft de schoolgids inzicht in onze onderwijsresultaten: naast ‘harde’ informatie over bijvoorbeeld doorstroomcijfers, examencijfers en slagingspercentages vinden we het heel belangrijk om te weten hoe leerlingen hun schoolkeuze en de veiligheid op school waarderen.

De ACTA-nieuwsbrief verschijnt veertien keer per jaar (driewekelijks) en laat in woord en beeld zien wat er in de twee voorafgaande weken allemaal gebeurd is op school en biedt via de agenda een blik op wat er de twee volgende weken te gebeuren staat.