Groei naar het vwo

Intermezzo

Een tussenjaar

Scholen op de kaart

Een schat aan informatie

Organisatie

De schoolleiding van het Stedelijk Gym bestaat uit:

dhr. Ronald van Bruggen, rector
dhr. Harrie van Steen, conrector

Tot het management van de school behoren ook de afdelingsleiders. Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw zijn er twee afdelingsleiders. Zij worden ondersteund door een jaarlaagcoördinator. Ook Intermezzo heeft een eigen coördinator.
Zij zijn ieder verantwoordelijk voor de gang van zaken in een leerjaar. Te denken valt aan: de organisatie van mentoraat en jaarlaagactiviteiten, verlofaanvragen, discipline etc.

 

Intermezzo: mevr. Mar-Janne van Velthoven (kamer B2.09)

Onderbouw

Bovenbouw

Zorgstructuur

Wanneer bijzondere zorg bestaat om het welzijn van een leerling, bespreken de afdelingsleiders die in hun reguliere zorgoverleg met de zorgcoördinator en schoolorthopedagoog. Hiernaast bespreken we ook met externe professionals hoe we leerlingen kunnen ondersteunen binnen het zorgadviesteam (ZAT). Aan dit overleg nemen deel:

mevr. Arja de Bruin (schoolmaatschappelijk werker)
leerplichtambtenaar (gemeente waar de leerling woont)
mevr. Lotte Kobossen (psycholoog en zorgcoördinator )
mevr. Riske Jansen (zorgcoördinator)
mevr. Tai-ati Räkers (schoolarts GGD)
mevr. Claudia Spierings (schoolverpleegkundige GGD)

In de regel gebeurt overleg over individuele leerlingen met instemming vooraf door ouders. Om redenen van vertrouwelijkheid blijft een enkele bespreking anoniem.
Wilt u meer weten over zorgmogelijkheden? Neem dan contact op via zorgcoordinatie@stedelijkgymnijmegen.nl .

Bestuur

Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen wordt bestuurd door @voCampus. Wij maken ons samen sterk voor onderscheidend en duurzaam onderwijs in het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal. Onder het bestuur vallen veertien zelfstandige scholen, alle met een eigen gezicht en een eigen onderwijsaanbod. Meer informatie: @voCampus.

Vacatures

De meest recente vacatures vindt u hier.