Groei naar het vwo

Intermezzo

Een tussenjaar

Scholen op de kaart

Een schat aan informatie

Organisatie

De schoolleiding van het Stedelijk Gym bestaat uit:

dhr. Ronald van Bruggen, rector
dhr. Harrie van Steen, conrector leerlingbegeleiding
mevr. Gisela Ewals-Bril, conrector onderwijs

Tot het management van de school behoren ook de afdelingsleiders. Zij zijn ieder verantwoordelijk voor de gang van zaken in een leerjaar. Te denken valt aan: de organisatie van mentoraat en jaarlaagactiviteiten, verlofaanvragen, discipline etc. De afdelingsleiders nemen hun jaarlagen steeds twee jaar mee.

De afdelingsleiders zijn:

Intermezzo: mevr. Mar-Janne van Velthoven (kamer C0.13)

Onderbouw

Middenbouw

Bovenbouw

Zorgstructuur

Wanneer bijzondere zorg bestaat om het welzijn van een leerling, bespreken de afdelingsleiders die in hun reguliere zorgoverleg met de zorgcoördinator en schoolorthopedagoog. Hiernaast bespreken we ook met externe professionals hoe we leerlingen kunnen ondersteunen binnen het zorgadviesteam (ZAT). Aan dit overleg nemen deel:

mevr. Arja de Bruin (schoolmaatschappelijk werker)
leerplichtambtenaar (gemeente waar de leerling woont)
mevr. Marije Freriksen (orthopedagoog  en zorgcoördinator Stedelijk Gymnasium)
mevr. Tai-ati Räkers (schoolarts GGD)
mevr. Margriet Mensink-Eijnwachter (zorgcoördinator Stedelijk Gymnasium)

In de regel gebeurt overleg over individuele leerlingen met instemming vooraf door ouders. Om redenen van vertrouwelijkheid blijft een enkele bespreking anoniem.
Wilt u meer weten over zorgmogelijkheden? Neem dan contact op via zorgcoordinatie@stedelijkgymnijmegen.nl .

Bestuur

Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen wordt bestuurd door de Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het Land van Maas en Waal. Onder het bestuur vallen zeven zelfstandige scholen, alle met een eigen gezicht en een eigen onderwijsaanbod. Meer informatie: Alliantie VONMW.

Vacatures

De meest recente vacatures vindt u hier.