Naar het Stedelijk Gym

Nieuwsgierig geworden?

Zo ziet een dag eruit!

475 jaar!

Goed onderwijs in Nijmegen

School

Kennis, ontplooiing en vriendschap. Onze onderwijsvisie in een notendop. Alles wat we op het Stedelijk Gym doen, is op deze drie pijlers gebouwd. Onze visie op onderwijs ziet u terug in de opzet van de lessen, ons brede onderwijsaanbod, de manier waarop onze docenten lesgeven, de buitenschoolse activiteiten, de leerlingbegeleiding. Kortom, het Stedelijk Gym is een kweekvijver van talent!