Scholen op de kaart

Een schat aan informatie

In woord en beeld

Op de hoogte

Privacy

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. In bijgevoegd document leest u hoe wij omgaan met de privacy van onze leerlingen (en hun ouders).

Smartphones, tablets, laptops: ze kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan het onderwijs. De veiligheid en de privacy van onze leerlingen en medewerkers vinden we echter zeer belangrijk en daarom hebben we afspraken gemaakt over het gebruik van internet en sociale media.