Kennis, ontplooiing, vriendschap

Ons motto

in drie woorden

Naar het Stedelijk Gym

Nieuwsgierig geworden?

Zo ziet een dag eruit!

Open deur

Op zaterdag 15 februari en woensdag 19 februari hadden we onze deur open staan voor de open dag en de open lesavond. Wij hebben weer een groot aantal nieuwsgierige leerlingen en hun ouders kunnen laten zien wat voor school wij zijn en hoeveel wij te bieden hebben.

Veel scholen stellen bij de toelating of later op school extra eisen aan leerlingen die meer willen dan het gewone lesprogramma. Onze school stelt geen extra eisen, maar biedt de ruimste mogelijkheden aan leerlingen die meer uitdaging zoeken. Een vwo-advies betekent in principe toelating. Over de aanname van leerlingen met een verdeeld havo/vwo-advies beslist onze toelatingscommissie. Indien nodig is er overleg met de basisschool en de ouders om een beslissing te kunnen nemen die in het belang van de leerling is. Met de leerlingen en ouders die belangstelling hebben voor ons tussenjaar Intermezzo voeren we gesprekken om gezamenlijk in beeld te krijgen of dit voor de betreffende leerling het meest passende aanbod is.

In het geval van leerlingen met een zorgindicatie, stellen we op basis van het leerlingendossier en gesprekken vast of we aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kunnen voldoen. Alle leerlingen die geschikt zijn voor ons type onderwijs zijn welkom. Dat is wat ons betreft een open deur.

Ronald van Bruggen, rector