Kennis, ontplooiing, vriendschap

Ons motto

in drie woorden

 

Op de hoogte

in woord en beeld

Loon naar werken

Op donderdag 14 februari hebben we de Onderwijsprijs Gelderland gewonnen met ons tussenjaar Intermezzo. De jury noemde Intermezzo een ‘gedurfd initiatief’ om onderwijs op maat te bieden aan ‘getalenteerde, vaak jonge leerlingen voor wie de basisschool niet meer voldoende uitdaging biedt maar die nog niet toe zijn aan de middelbare school.’ Met deze eerste prijs mogen we op 27 maart deelnemen aan de nationale eindronde in Leiden.

Niet echt een prijs, maar zeker ook een blijk van waardering voor ons werk is opnieuw de toekenning van het predicaat excellente school afgelopen januari. Na het eindoordeel ‘goed’ dat wij in mei vorig jaar van de Onderwijsinspectie ontvingen, hebben wij nu deze ‘prijs’ voor ons excellentieprofiel dat wij als volgt hebben verwoord: ‘Wij stimuleren leerlingen om verder te kijken, meer te kiezen en zich breder te ontplooien’.

Maar de belangrijkste prijs waar het in deze periode om gaat, wordt gevormd door de aanmelding van onze nieuwe leerlingen. Op de open dag en de open lesavond mochten wij ons weer verheugen in een grote belangstelling. De aanmeldingsperiode loopt nog tot vrijdag 8 maart en we kennen de einduitslag nog niet, maar we liggen goed op schema.

Ronald van Bruggen, rector