Boekentips

Voor lettervreters en onderzoekers

Onderwijsprijs voor Intermezzo

Een gedurfd initiatief

Projectweek

In de week voor het Paasweekeind is het op onze school projectweek. Leerlingen uit klas 1 en 2 werken aan een project dat zij zelf hebben gekozen. Er is een gevarieerd aanbod aan projecten, met onder andere een zeilkamp, vogels kijken in de natuur, een kookcursus, een moza├»ek maken en de tweede wereldoorlog in Nijmegen. De leerlingen van jaarlaag 3 werken aan de meesterproef, een vakoverstijgend project met als thema Nijmegen 2030 en duurzame ontwikkeling. De leerlingen van klas 4 volgen een maatschappelijke stage of gaan op reis naar Engeland. Leerlingen van klas 5 volgen een beroeps ori├źnterende stage, met het oog op de keuze voor een vervolgopleiding. Jaarlaag 6, ten slotte, bereidt zich voor op het centraal examen, dat op 9 mei van start gaat.

De projectweek is een mooie gelegenheid voor onze leerlingen om te werken aan de zogeheten 21e-eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden zijn natuurlijk niet zo nieuw als soms gesuggereerd wordt, maar worden wel steeds belangrijker in een snel veranderende wereld. Het gaat o.a. om creativiteit, samenwerken en communicatie. Op vrijdagmiddag aan het eind van de projectweek demonstreren de leerlingen van klas 1 en 2 aan ouders en andere belangstellenden het resultaat van hun projecten. Iedereen van harte welkom!

Ronald van Bruggen, rector