Cambridge Engels voor alle leerlingen

Engels op topniveau

Certificaten tot het hoogste niveau

Groei naar het vwo

Intermezzo

Een tussenjaar

Leerlingbegeleiding

Leren gaat alleen als je je prettig voelt. Daarom werken we elke dag aan een leerklimaat dat uitdagend en tegelijkertijd veilig is voor al onze leerlingen. We helpen iedere leerling om zijn of haar sterke eigenschappen toe te passen en minder sterke punten verder te ontwikkelen. Bij achterstand én voorsprong bieden we extra begeleiding.
Wat we allemaal doen en vanuit welke visie leest u in het Schoolondersteuningsprofiel(SOP).