Kennis, ontplooiing, vriendschap

Ons motto

in drie woorden

 

Op de hoogte

in woord en beeld

Lustrum

Opmaat naar klas 1

09.30-10.00u inloop
10.00-10.10u opening door rector Ronald van Bruggen
10.10-11.00u keynote door prof. dr. Lianne Hoogeveen
11.15-12.15u workshopronde 1
12.15-13.15u lunch
13.15-14.15u workshopronde 2
14.30 borrel in de Personeelskamer

Aansluitend is er een reünie voor alle (oud-) Intermezzoleerlingen

Je kunt je hier aanmelden voor de workshops en de lunch.

 

 

Waarom niet gewoon …. (naar de 1e)?

Voor iedere leerling is de overgang naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Na een paar dagen, misschien een paar weken, wennen hebben de meesten hun draai gevonden. Maar niet iedereen. Soms lijkt het risico op leer- of sociaal-emotionele problemen te groot om in de 1e klas te starten. Maar nog een jaar basisschool lijkt ook geen oplossing; daar missen ze de noodzakelijke uitdaging. Intermezzo kan deze leerlingen dat bieden wat ze, zowel cognitief als sociaal-emotioneel, nodig hebben. Wie zijn die leerlingen? Wat maakt dat zij profiteren van een jaar Intermezzo? Vanuit wetenschappelijk onderzoek en haar eigen ervaringen als GZ-psycholoog zal prof. dr. Lianne Hoogeveen proberen een inkijkje te geven in overeenkomsten en verschillen binnen de groep (potentieel zeer) getalenteerde leerlingen, en vandaaruit aangeven wat Intermezzo voor hen kan betekenen.

1. Hier is de hoepel, springt u maar!

Hoe bieden we passend onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen? Al jaren zoeken we in onderwijsland oplossingen voor dit vraagstuk. Dat is mooi natuurlijk.

Maar in deze workshop staan we stil bij een andere vraag. We vergeten die vraag soms te snel en hij zal misschien verontwaardiging oproepen. Hij is echter niet onterecht: hoe passen we hoogbegaafde leerlingen aan aan ons onderwijs?

Kathelijne van de Ven, mentor en docent (oude talen en verhalen) Intermezzo, docent klassieke talen, verbreding, POP, ECHA

2. ‘Driehoekskunde’

Is de samenwerking tussen ouders, leerling en school hogere wiskunde? Vanuit een systemische invalshoek krijg je praktische handvatten hoe je als docent, ouder of zorgprofessional constructief in de driehoek (ouders, leerling, school) kunt samenwerken, zodat de leerling zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

Evelien van Hoof, pedagoog met ruime ervaring in de ambulante begeleiding van gezinnen en in ‘Zorg binnen Onderwijs’

Carine Teunissen, orthopedagoog met ruime ervaring in het onderwijs

Marije Freriksen, ruim zes jaar werkzaam geweest op het Stedelijk Gym en nauw betrokken geweest bij Intermezzo.

Alle drie werkzaam bij Prolis, specialistische zorg voor jeugd

3. Moeilijk doen met verhalen – verhaalanalyse als denkvak

Verhaalkunde is moeilijk, abstract, wollig en wazig. Perfect om mee te leren denken en analyseren. In deze workshop laat ik je zien en ervaren hoe complex verhalen zijn, hoe makkelijk het is om er een betekenis uit te halen en hoe moeilijk het is om er dé betekenis uit te halen. Ik gebruik daarvoor de insteek van het vak Oude Talen en Verhalen, dat Kathelijne van de Ven en ik speciaal voor Intermezzo uitvonden.

Paul Groos, docent en mentor Intermezzo, professioneel verhalenverteller

4. Stop… en GO!

Wat is de overeenkomst tussen een hoogbegaafde leerling en een Formule 1-auto? Wat hebben ze nodig om hun volle potentieel te kunnen benutten? Welke omgevingsfactoren zijn van belang? Wat als je onverhoopt tot stilstand komt? En wat is er dan nodig om weer in beweging te komen?

In deze interactieve workshop ontdekken we samen wat het antwoord is op deze vragen.

Dorien Oskam, directeur-bestuurder van Hart voor IQ, expertisecentrum Hoogbegaafdheid. Achtergrond als VO-docent; auteur

Sanne Brouwer, stagiaire master Orthopedagogiek

5. Titus Tussenjaar

Leren leven – leren denken – leren studeren. Sinds schooljaar 2019 – 2020 bieden we – geïnspireerd door Intermezzo – het Titus Tussenjaar aan voor leerlingen uit de regio Oss.

In deze workshop vertellen we je graag over ons tussenjaar. En we nodigen je uit om feedback te geven op het door ons ontwikkelde programma.

Bianca Coenen, teamleider Titus Tussenjaar (Titus Brandsmalyceum Oss)

6. Groepsvorming – Maak van je klas een positieve groep

Welke fases zijn er te onderscheiden in het proces van groepsvorming?

In deze workshop leer je hoe je als docent het proces van groepsvorming kunt stimuleren. Je gaat naar huis met concrete ideeën en activiteiten, die je de volgende dag meteen kunt inzetten.

Femke Bosmans, leerkracht groep 7-8 op basisschool Klein Heyendaal; ik creëer zelf lesmateriaal en bied andere leerkrachten een platform om hun zelfgemaakte lesmateriaal te delen; mede-auteur van de Wijzer in Groepsvorming.

7. Mentoraat in Intermezzo

Sinds drie jaar hebben we bij ons op school Intermezzo. In ons Intermezzo is het mentoraat de basis van het hele programma. Het hoe en waarom van ons programma!

Mirjam Mensch, conrector op het Murmellius Gymnasium

8. Wortels en vleugels

Een kind leert om mensen te vertrouwen, door de band tussen ouder en kind. Een ander woord voor deze band is ‘hechting’. Binnen de hechting kunnen zien problemen voordoen, wat zich op verschillende manieren kan uiten. Hoe herken je deze signalen en vooral: wat kun je doen?

Lotte Kobossen, zorgcoördinator en psycholoog op het Stedelijk Gymnasium Nijmegen

9. Naar een Intermezzo-netwerk

Waarom zou je een Intermezzoklas opzetten? En hoe doe je dat? Hoe kunnen we van elkaar leren? Wat kan een netwerk van Intermezzo-scholen betekenen?

Harrie van Steen, conrector leerlingbegeleiding en talentontwikkeling Stedelijk Gymnasium Nijmegen, ECHA Specialist in Gifted Education

10. Hoog IQ en toch leerproblemen?

Niet ieder kind met een hoog IQ ontwikkelt zich voorspoedig. Een kind vertoont bijvoorbeeld zwaktes in het leren. Of een kind heeft gedragsproblemen die langere tijd schuil zijn gegaan achter de hoge intelligentie. In deze workshop bespreken we de meerwaarde van een brede blik op de ontwikkeling van (slimme) kinderen. De zinvolle bijdrage van neuropsychologisch en sociaal-emotioneel onderzoek lichten we toe aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden. We nodigen jullie uit eigen voorbeelden in te brengen in deze workshop!

Nanda Rommelse, klinisch neuropsycholoog Radboud UMC en Karakter

Dorine Slaats-Willemse, klinisch neuropsycholoog Denkkracht en Karakter

11. Intermezzo: meer dan een tussenjaar

Een tussenjaar voor slimme, getalenteerde kinderen voor wie de basisschool niet meer genoeg is. Maar waar wel aansluitingsproblemen verwacht worden, omdat ze meer in huis hebben dan ze op de basisschool hoefden te laten zien.

Om welke leerlingen gaat het dan? Waar focust het Intermezzo-aanbod op en hoe zien de lesdagen eruit? En wat zijn de ervaringen?

De presentatie is bedoeld voor wie een algemene introductie op Intermezzo wil.

Mar-Janne van Velthoven, coördinator van Intermezzo en docent klassieke talen; vanaf de start betrokken bij de opzet en organisatie van Intermezzo

12. Slimme meiden

Waarom zijn de meisjes al jaren ondervertegenwoordigd bij Intermezzo? We weten dat meisjes vaak veel moeite doen om zich aan te passen en niet op te vallen. In tegenstelling tot jongens, die vaker onaangepast gedrag laten zien in een situatie die niet goed bij hen past. Zij moeten vaker (of opnieuw) leren te doen wat er van ze gevraagd wordt. En meiden moeten nu juist leren dat ze níet alleen maar precies hoeven te doen wat er van ze gevraagd wordt.

Hoe herken je nu meiden die iets aan Intermezzo zouden hebben? Daarover gaan we graag met je in gesprek tijdens onze workshop.

Nico de Boer, mentor en docent Science en Creatief met Computers bij Intermezzo

Marlon Alsters, leerkracht in het PO, met veel ervaring met (hoog)begaafde leerlingen en mentor en docent Nederlands bij Intermezzo

13. Vloeiende beweging po-vo

8+-klassen, tussenjaren, een aangepast onderbouwprogramma of 10-14-programma’s… Allemaal vormen om een goede overgang van primair naar voortgezet onderwijs te maken. In welke behoefte van leerlingen met kenmerken van begaafdheid moeten deze initiatieven voorzien? Voor welk probleem bieden ze een oplossing?

Samen zullen we allerlei vragen verkennen, vanuit het perspectief en de ervaringen in primair en voortgezet onderwijs. In de interactieve workshop ontdek je hoe je de vragen die dit thema oproept in je eigen onderwijscontext kunt vertalen naar een praktische aanpak.

Desirée Houkema, Managing Director bij het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN). Daarnaast facilitator, trainer, coach, spreker en sparring partner in haar eigen praktijk (Hoog)begaafdheid In-Zicht; ECHA Specialist in Gifted Education, psycholoog en als technisch cognitiewetenschapper afgestudeerd in de Kunstmatige Intelligentie.

14. Observeren doet leren

Groei van leerlingen staat centraal bij Intermezzo. Maar waarin moeten ze groeien? Om te ontdekken welke (kleine) stappen gezet kunnen worden in de ontwikkeling helpt het een kind objectief te observeren. Daarbij hoort ook dat je teambreed met elkaar afstemt wat je met bepaalde termen bedoelt.

In deze workshop kijken we samen naar observeren en naar passende termen, zodat zichtbaar wordt welke volgende stap in de ontwikkeling gezet kan worden. Allereerst door de leerling zelf. Vervolgens zullen we ook kijken naar wat die leerling dan van de docent nodig heeft.

Liesbet Stam-Gommans, werkt 15 jaar bij het CBO Talent Development te Nijmegen en als docent binnen de RITHA (voorheen ECHA opleiding genoemd) van het RadboudCSW.

15. In gesprek met ouders en leerlingen

Hoe kijken oud-leerlingen en hun ouders terug op een jaar Intermezzo? Wat waren hun verwachtingen? En wat hebben ze geleerd? Wat heeft Intermezzo betekend voor wie ze nu zijn en hoe ze nu op school zitten? Martijn de Bont gaat in gesprek met (oud-)leerlingen uit Intermezzo en ouders over hun ervaringen met het tussenjaar.

Martijn de Bont, docent Nederlands op het Stedelijk Gym Nijmegen, enkele jaren ook bij Intermezzo.