Kennis, ontplooiing, vriendschap

Ons motto

in drie woorden

In woord en beeld

Op de hoogte

Examen in tijden van corona

Ook wat het centraal examen betreft is dit schooljaar alles anders. Om tegemoet te komen aan de grotere druk die dit jaar op de eindexamenleerlingen ligt, is het centraal examen gespreid over drie periodes in juni en juli. Op 10 juni waren de resultaten bekend van het eerste tijdvak en hebben we vastgesteld dat van de 139 leerlingen die alle vakken in het eerste tijdvak hadden afgelegd 95% geslaagd was. Ongeveer 50 leerlingen moeten nog één of meer vakken doen in het tweede tijdvak dat vanaf maandag 14 juni loopt.

In dat tweede tijdvak is er ook gelegenheid voor de leerlingen om vakken te herkansen uit het eerste tijdvak. In de tweede week van juli is dan het derde en laatste tijdvak waarin leerlingen nog één of twee vakken kunnen herkansen.

Het is voor ons allemaal, en niet in de laatste plaats voor onze eindexamenleerlingen, spannend of we het mooie percentage van het eerste tijdvak kunnen vasthouden of misschien zelfs nog wat kunnen verbeteren. Wat dit jaar daarbij helpt, is dat we een ‘duim’ mogen leggen op één vak waarvoor een leerling een onvoldoende heeft. Met andere woorden, we duimen voor al onze leerlingen dat zij dit jaar slagen!

Ronald van Bruggen, rector