Naar het stedelijk Gym

Nieuwgierig geworden?

Zo ziet een dag eruit!

475 jaar

Goed onderwijs in Nijmegen

Eerste indrukken

Begin juni bruist het op het Stedelijk Gymnasium Nijmegen. In deze periode komen onze nieuwe eersteklassers en Intermezzoleerlingen voor de eerste keer op school voor hun kennismaking. Omdat Intermezzo, ons overgangsjaar tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, voor veel ouders onbekend was, hebben we vanaf de start twee jaar geleden naast de middag voor de leerlingen ook een aparte kennismakingsavond voor de ouders georganiseerd. Nieuw is dat we dit jaar ook voor onze aankomende leerlingen in klas 1 en hun ouders een kennismakingsavond georganiseerd hebben.

Eerste indrukken zijn belangrijk en daarom proberen we er ieder jaar weer een mooie introductie van te maken. De leerlingen van klas 1 werden in de hal verwelkomd door hun mentoren en gingen onder begeleiding van hun mentor kennismaken met hun klas. De ouders werden verwacht in de aula en werden na een welkomstwoord rondgeleid langs drie verschillende ruimten op school waar zij een indruk kregen van allerlei activiteiten op school. Uiteraard sloten we de avond gezamenlijk met leerlingen en ouders af in de aula.

Deze eerste keer ontvingen we onze nieuwe eersteklassers en Intermezzoleerlingen min of meer als ‘gasten’, maar wij hopen dat zij zich snel ‘gymnasiasten’ zullen voelen.

Ronald van Bruggen, rector