Boekentips

Voor lettervreters en onderzoekers

Naar het Stedelijk Gym

Nieuwsgierig geworden?

Zo ziet een dag eruit!

Een warm welkom!

De contrasten waren groot bij de kennismakingsdag: de nieuwe eersteklassers hadden alle ruimte en vrijheid in de gymzalen. Dankzij allerlei leuke, actieve spelletjes hebben ze kennisgemaakt met elkaar en hun mentor(en). De ouders zaten op afstand van elkaar in aula of baula. Zij werden welkom geheten door de rector, de  afdelingsleider onderbouw en een mentor. De meest prangende vragen konden ze stellen. Tussendoor werden ze vermaakt met zang en pianospel van Mulan Soerjadi en een filmpje van een online les. Het laatste kwartier in de gymzaal leverde een mooi beeld op: de nieuwe klasgenoten dicht bij elkaar – de ouders (op afstand) om hen heen. We kijken al uit naar augustus als we een vervolg geven aan de kennismaking met elkaar en de school!