Kennis, ontplooiing, vriendschap

Ons motto

in drie woorden

In woord en beeld

Op de hoogte

Een bijzondere start

Na de langdurige schoolsluiting en de gedeeltelijke heropening van de school eind vorig schooljaar kijken we er naar uit om dit schooljaar weer een min of meer normale start te maken. Ik hoop van harte dat alle leerlingen en hun ouders veilig zijn teruggekeerd van de vakantie en gezond en wel aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen.

Jammer genoeg zijn er twijfels opgeroepen over de volledige heropening van de scholen. Er zijn vraagtekens bij de luchtkwaliteit in de lokalen, de toenemende besmettingsgraad onder jongeren en de overdracht van het virus van jongeren naar ouderen. Recentelijk kwam uit gezaghebbende hoek zelfs een pleidooi voor een meter afstand tussen jongeren. Daarnaast blijft er discussie over het al of niet verplicht stellen van mondkapjes op scholen.

We hebben daarom gekozen voor een iets voorzichtiger begin van het schooljaar. Na een gewoon introductieprogramma zoals alle andere jaren starten we met wat minder verplichte lessen voor leerlingen en meer keuzewerktijd. We werken daarmee op een verantwoorde manier toe naar de vervolgstap naar het gewone rooster over twee weken.

Ik wens alle nieuwe, maar natuurlijk ook al onze andere leerlingen een goede en gezonde start van het nieuwe schooljaar!

Ronald van Bruggen, rector