Naar het Stedelijk Gym

Nieuwsgierig geworden?

Zo ziet een dag eruit

Groei naar het vwo

Intermezzo

Een tussenjaar

Column

De eerste indrukken

Begin juni bruist het op het Stedelijk Gymnasium Nijmegen. In deze periode komen onze nieuwe eersteklassers voor de eerste keer op school voor een kennismakingsmiddag. Nieuw is dat we dit jaar ook een groep leerlingen voor ons tussenjaar Intermezzo ontvangen voor een eerste introductie. En omdat Intermezzo, ons overgangsjaar tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, voor iedereen nieuw is, hebben we ook een aparte kennismakingsavond voor de ouders georganiseerd.

Eerste indrukken zijn belangrijk en daarom proberen we er ieder jaar weer een mooie kennismaking van te maken. De leerlingen worden in de aula verwelkomd door hun mentoren, onder begeleiding van onze eigen Big Band. Als bewijs dat onze nieuwe leerlingen er al echt bij horen, worden zij door de Big Band diezelfde middag uitgenodigd om in hun eerste schooljaar mee te komen spelen.

Elke generatie leerlingen heeft nieuwe vragen en dit jaar kreeg ik een vraag van een van onze nieuwe eersteklassers naar de wifi-code ‘voor gasten’. Die heb ik graag verstrekt, maar erbij gezegd dat de term ‘gasten’ eigenlijk niet meer opgaat. Op de kennismakingsmiddagen ontvangen we onze nieuwe eersteklassers weliswaar als ‘gasten’, maar wij hopen dat zij zich snel ‘gymnasiasten’ zullen voelen.

Ronald van Bruggen, rector