Naar het Stedelijk Gym

Nieuwsgierig geworden?

Zo ziet een dag eruit

Boekentips

Voor lettervreters en onderzoekers

Column

De eerste indrukken

Begin juni bruist het op het Stedelijk Gymnasium Nijmegen. In deze periode komen onze nieuwe eersteklassers en Intermezzoleerlingen voor de eerste keer op school voor hun kennismaking. Omdat Intermezzo, ons overgangsjaar tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, voor veel ouders onbekend was, hebben we vanaf de start twee jaar geleden naast de middag voor de leerlingen ook een aparte kennismakingsavond voor de ouders georganiseerd. Nieuw is dat we dit jaar ook voor onze aankomende leerlingen in klas 1 en hun ouders een kennismakingsavond georganiseerd hebben.

Eerste indrukken zijn belangrijk en daarom proberen we er ieder jaar weer een mooie introductie van te maken. De leerlingen van klas 1 worden in de hal verwelkomd door hun mentoren en gaan onder begeleiding van hun mentor kennismaken met hun klas. De ouders worden verwacht in de aula en worden na een welkomstwoord rondgeleid langs drie verschillende ruimten op school waar zij een indruk krijgen van allerlei activiteiten op school. Uiteraard sluiten we de avond gezamenlijk met leerlingen en ouders af in de aula.

Deze eerste keer ontvangen we onze nieuwe eersteklassers en Intermezzoleerlingen min of meer als ‘gasten’, maar wij hopen dat zij zich snel ‘gymnasiasten’ zullen voelen.

Ronald van Bruggen, rector