Een vak apart

Science

ontwerpen en onderzoeken

In woord en beeld

Op de hoogte

Colofon

De pr & communicatie van het Stedelijk Gym Nijmegen wordt verzorgd door Martijn de Bont en Erica Regtering.
Zij zijn te bereiken via pr@stedelijkgymnijmegen.nl

Ontwerp website: Zodan
Foto’s: Paul Breuker
Film: Frank van Nuenen