Groei naar het vwo

Intermezzo

Een tussenjaar

Een vak apart

Science

ontwerpen en onderzoeken

Bezoek Valkhofmuseum

Aan het eind van het schooljaar gaan de leerlingen van jaarlaag 2 een ochtend naar Museum het Valkhof. Daar nemen zij deel aan een schervenworkshop en aan een rondleiding.

Tijdens de schervenworkshop dienen de leerlingen uit een berg lokale vondsten een selectie te maken. Zo zoekt het ene groepje resten uit Romeins Nijmegen, een ander groepje resten uit middeleeuws Nijmegen en een derde groepje botresten en een vierde groepje overblijfselen uit oorlogen. Op deze praktische  manier maken zij in korte tijd kennis met het werk van Nijmeegse archeologen.

In de rondleiding voeren de gidsen onze leerlingen langs enkele topstukken uit de archeologische collectie: de godenzuil, de gezichtsmaskers, de goudschat en de graven. Zowel bij de schervenworkshop als bij de rondleiding stellen de gidsen vaak vragen om niet alleen zelf aan het woord te zijn maar juist om interactie uit te lokken. Dat houdt het museumbezoek boeiend.