Kennis, ontplooiing, vriendschap

Ons motto

in drie woorden

 

Op de hoogte

in woord en beeld

Aanmeldformulier 2021-2022Leerjaar1

Intermezzo of Leerjaar 1

Informatie over de leerling

(Indien in het buitenland geboren)

(Indien in het buitenland geboren)

* Indien de ouders gescheiden zijn en beiden het ouderlijk gezag hebben, verzoeken wij u de gegevens in te vullen en beiden het formulier te tekenen. De school heeft in beginsel de verplichting beide ouders te informeren, of informatie in een voorkomend geval daadwerkelijk wordt verstrekt is afhankelijk van hetgeen daarover in het protocol is bepaald.

* Waaronder noodzakelijke (medische) informatie over de lichamelijke en/of geestelijke gezondheid van uw/ zoon/dochter die belangrijk is voor het functioneren op school. Bijvoorbeeld dyslexie/dyscalculie etc. Indien meer dan het gebruikelijke ondersteuningsaanbod nodig is (zie schoolondersteuningsprofiel op de website) dient u dit hier aan te geven. Dit is nodig om de goede ondersteuningsbehoefte te bepalen.

Informatie over de voorgaande school

Bestandsnaam:

Bestandsgrootte:

Informatie over de ouder(s)/verzorger(s) - ouder 1

Informatie over de ouder(s)/verzorger(s) - ouder 2

Informatie over de ouder(s)/verzorger(s) - verzorger/voogd

Bij wie in de klas? (indien mogelijk wordt hier rekening mee gehouden)

Broer(s) / zus(sen) op onze school? Zo ja, in welke klas?

Ondertekening

Met ondertekening bevestigen ondergetekenden:
- Het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld;
- Akkoord te gaan met de inschrijving van zijn/haar dochter/zoon op het Stedelijk Gymnasium Nijmegen

Teken (met uw muis of vergelijkbare aanwijzer) uw handtekening in onderstaand vlak.

Teken (met uw muis of vergelijkbare aanwijzer) uw handtekening in onderstaand vlak.

Teken (met uw muis of vergelijkbare aanwijzer) uw handtekening in onderstaand vlak.