Mensen van het gym

Creatieve, onderzoekende geesten

Groei naar het vwo

Intermezzo

Een tussenjaar

96% geslaagd!

Na het eerste tijdvak van het Centraal Schriftelijk Eindexamen was al 90% van onze leerlingen geslaagd. In het tweede tijdvak zijn nog elf leerlingen geslaagd. Daarmee komt het percentage geslaagde leerlingen op 96 %. Een resultaat waar we trots op zijn. Alle kandidaten die geslaagd zijn, krijgen op 6 of 7 juli tijdens een feestelijke diploma-uitreiking het felbegeerde papiertje.