Kennis, ontplooiing, vriendschap

Ons motto

in drie woorden

 

Op de hoogte

in woord en beeld

Groene en zonnige vooruitzichten

Onze leerlingen van klas 6 hebben dit schooljaar keurig afgesloten met een slagingspercentage van 89%. Daarmee heeft ook deze jaarlaag de traditie van constant goede resultaten op onze school, met altijd slagingspercentages van rond de 90% en hoger, in ere gehouden. Maar ook de leerlingen in alle andere jaarlagen hebben goed gepresteerd, met gemiddelde doorstroompercentages van meer dan 90%.

Maar het zijn niet alleen de cijfers die belangrijk zijn. We werken ook aan het verder verbeteren van ons schoolklimaat, zowel letterlijk als figuurlijk. In dat kader vindt in de komende zomerweken een ingrijpende herinrichting van onze buitenruimte plaats. Er komen nieuwe fietsenstallingen, een ruimere toegang naar school en meer pauzeplekken voor leerlingen. En, misschien nog belangrijker: het schoolplein wordt ook groener. Onder het motto ‘stenen eruit, groen erin’, hebben we daarvoor subsidie ontvangen van de provincie Gelderland. We kunnen daardoor uitkijken naar een vernieuwd, groener schoolplein waarmee we dit jaar waarin we ons 475-jarig bestaan vieren een extra feestelijk tintje geven.

Kortom, groene en zonnige vooruitzichten voor in en na de zomervakantie. Wij zijn trots op al onze leerlingen die het diploma hebben gehaald. Alle geslaagden van dit schooljaar van harte gefeliciteerd en alle andere leerlingen een welverdiende vakantie gewenst!

Ronald van Bruggen, rector