Kennis, ontplooiing, vriendschap

Ons motto

in drie woorden

 

Op de hoogte

in woord en beeld

475 jaar!

In 2019 bestaat het Stedelijk Gymnasium Nijmegen 475 jaar. De voorloper van het Stedelijk Gym, de Latijnse School, opende namelijk haar deuren in 1544 aan het Sint Stevenskerkhof. het lustrum zal als een rode draad door heel 2019 lopen.

Wat gebeurt er allemaal in 2019?
We willen het lustrum vieren met iedereen die zich betrokken voelt bij het Stedelijk Gym: leerlingen, docenten, medewerkers, maar natuurlijk ook oud-leerlingen en -docenten, Vrienden van het Stedelijk Gym en ouders!

We zijn dit jaar gestart met een tentoonstelling over de geschiedenis van het Stedelijk Gym in het Huis van de Geschiedenis (Mariënburgkapel). Bovendien was er in januari een speciale lustrumvoorstelling in de Kleine Zaal van de Vereeniging met muziek en verhalen, opgevoerd door leerlingen en docenten. Ook de ‘traditionele’ Gymfuif had een extra feestelijk tintje: naast veel leerlingen deden er dit jaar ook een aantal docenten mee.

Na de zomervakantie gaan we direct weer door met het vieren van ons lustrum: op 30 augustus staat er een groot feest gepland voor alle leerlingen en medewerkers in Doornroosje. Hoofdact daar is Jebroer. Krap twee weken later organiseren we een ‘Klassenstrijd’: leerlingen strijden op allerlei gebied tegen andere klassen uit hun jaarlaag. Leerlingen kunnen hun talenten op allerlei vlakken tonen: tekenen, karaoke, een schoollied schrijven, Mario Kart spelen, sudoku’s oplossen, noem het maar op…

Op vrijdag 1 november houden we een symposium ‘Kind op koers’ – trends in het stroomgebied van PO naar VO. Hoe kunnen basisscholen leerlingen nog beter voorbereiden op het VO? Welke vernieuwingen spelen er in de eerste leerjaren van het VO? Verandert de rol van kennis of niet? Pedro de Bruykere is een Vlaamse pedagoog/onderwijsonderzoeker en mythbuster. Hij zal de keynote-lezing voor zijn rekening nemen. Vanuit diverse perspectieven laten diverse deskundigen hun licht schijnen over het dagthema – in interessante lezingen, praktische workshops en inspirerende meet-ups.

Zaterdag 2 november is er een grote reünie, die start in de Sint Stevenskerk. Burgemeester Bruls zal deze bijeenkomst openen. Verder kunt u interessante sprekers verwachten als oud-leerlingen Sharon Gesthuizen en Olivier Hekster. Oud-leerling Ruben Hein zal enkele muzikale intermezzi verzorgen.

We hopen u bij één van deze gelegenheden te mogen ontmoeten!