Kennis, ontplooiing, vriendschap

Ons motto

in drie woorden

 

Op de hoogte

in woord en beeld

475 jaar!

In 2019 bestond het Stedelijk Gymnasium Nijmegen 475 jaar. De voorloper van het Stedelijk Gym, de Latijnse School, opende namelijk haar deuren in 1544 aan het Sint Stevenskerkhof. het lustrum zal als een rode draad door heel 2019 lopen.

We zijn het jaar gestart met een tentoonstelling over de geschiedenis van het Stedelijk Gym in het Huis van de Geschiedenis (Mariënburgkapel). Bovendien was er in januari een speciale lustrumvoorstelling in de Kleine Zaal van de Vereeniging met muziek en verhalen, opgevoerd door leerlingen en docenten. Ook de ‘traditionele’ Gymfuif had een extra feestelijk tintje: naast veel leerlingen deden er dit jaar ook een aantal docenten mee.

Een hoogtepunt in dit jubileumjaar was de grote reünie, die startte in de Sint Stevenskerk. Burgemeester Bruls opende deze bijeenkomst O Oud-leerlingen Sharon Gesthuizen en Olivier Hekster hielden een boeiende lezing en oud-leerling Ruben Hein verzorgde enkele muzikale intermezzi.

We kijken al uit naar het volgende lustrum!