Share this page

Kennis, ontplooiing, vriendschap

Visie

Kennis, ontplooiing, vriendschap. Onze onderwijsvisie in een notendop. Alles wat we op het Stedelijk Gymnasium Nijmegen doen, is op deze drie pijlers gebaseerd. Onze leerlingen ontwikkelen zich in zes jaar tot jongvolwassenen die met een intelligente, open blik de wereld inkijken. Zelfstandig. Autonoom. Het schoolklimaat kenmerkt zich door openheid, vriendschappelijkheid en respect voor elkaar. Uw kind zal zich bij ons op school dan ook snel thuis voelen.

Kennis
Niet voor niets staat kennis in ons motto voorop: elk inzicht in het hic et nunc (hier en nu) gaat terug op wat al bekend is. Tegelijk sluiten we met ons onderwijs aan op de eisen van de tijd. Onze leerlingen leren zelfstandig en kritisch te zijn. Ze hebben oog voor wat er in de maatschappij speelt en weten moderne ontwikkelingen op waarde te schatten.

Ontplooiing
Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen als kweekvijver van talent dus. Zonder eenzijdig te zijn. Zeker zo belangrijk als hun intellectuele ontwikkeling is de persoonlijke groei die leerlingen tijdens hun middelbare school doormaken. Er is veel ruimte voor eigen initiatief. Met ons brede aanbod in én buiten de les stimuleren we actief ontplooiing die buiten de gebaande paden gaat.

Vriendschap
Nieuwe vrienden maken op een nieuwe school gaat in de meeste gevallen vanzelf. Door de homogene gymnasiumklassen herkennen leerlingen vaak veel interesses en achtergronden bij elkaar. Pesten komt op onze school gelukkig weinig voor. Respectvol omgaan met elkaar vormt de basis voor elk mentoraatsprogramma.