Share this page

Kennis, ontplooiing, vriendschap

Organisatie

De schoolleiding van het Stedelijk Gym bestaat uit:

dhr. Ronald van Bruggen, rector
dhr. Harrie van Steen, conrector Onderbouw
mevr. Gisela Ewals-Bril, conrector Bovenbouw

Tot het management van de school behoren ook de afdelingsleiders, die elk verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken in een leerjaar. Te denken valt aan: de organisatie van mentoraat en jaarlaagactiviteiten, verlofaanvragen, discipline etc. De afdelingsleiders nemen hun jaarlagen in de regel mee van klas 1 t/m 3 of 4 t/m 6.

De afdelingsleiders zijn:

Intermezzo: mevr. Mar-Janne van Velthoven (kamer C0.13)
Jaarlaag 1: mevr. Mar-Janne van Velthoven (kamer C0.13)
Jaarlaag 2: mevr. Erica Regtering (kamer C1.08)
Jaarlaag 3:  dhr. Jan-Erik Nijenhuis (kamer C0.08)
Jaarlaag 4:  mevr. Lilian Eillebrecht (kamer C0.07)
Jaarlaag 5:  mevr. Ingrid Kaandorp (kamer C2.09)
Jaarlaag 6: dhr. Jos Brüning (kamer C2.12)

Zorgstructuur

Wanneer bijzondere zorg bestaat om het welzijn van een leerling, bespreken de afdelingsleiders die in hun reguliere zorgoverleg met de zorgcoördinator en schoolorthopedagoog. Hiernaast bespreken we ook met externe professionals hoe we leerlingen kunnen ondersteunen binnen het zorgadviesteam (ZAT). Aan dit overleg nemen deel:

mevr. Arja de Bruin (schoolmaatschappelijk werker)
leerplichtambtenaar (Gemeente Nijmegen)
mevr. Marije Freriksen (orthopedagoog Stedelijk Gymnasium)
mevr. T. Räkers (schoolarts GGD)
mevr. Margriet Mensink-Eijnwachter (zorgcoördinator Stedelijk Gymnasium)

In de regel gebeurt overleg over individuele leerlingen met instemming vooraf door ouders. Om redenen van vertrouwelijkheid blijft een enkele bespreking anoniem.
Wilt u meer weten over zorgmogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Mensink-Eijnwachter.

Bestuur

Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen wordt bestuurd door de Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het Land van Maas en Waal. Onder het bestuur vallen zeven zelfstandige scholen, alle met een eigen gezicht en een eigen onderwijsaanbod. Voor meer informatie over de Alliantie VONMW, raadpleeg de website van de Stichting:

www.alliantievo.nl

Vacatures

De meest recente vacatures vindt u hier.