Share this page

Kennis, ontplooiing, vriendschap

Privacy

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. In bijgevoegd document leest u hoe wij omgaan met de privacy van onze leerlingen (en hun ouders).

Smartphones, tablets, laptops: ze kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan het onderwijs. De veiligheid en de privacy van onze leerlingen en medewerkers vinden we echter zeer belangrijk en daarom hebben we afspraken gemaakt over het gebruik van internet en sociale media.