Share this page

Kennis, ontplooiing, vriendschap

Intermezzo: een tussenjaar

Vanaf schooljaar 2016-2017 is op het Stedelijk Gym ‘Intermezzo’ gestart, een tussenjaar voor leerlingen die klaar zijn met de basisschool, maar nog niet klaar zijn voor de middelbare school.

Het platform Leraar24 maakte een reportage over dit initiatief. Ook de Nationale Onderwijskrant besteedde aandacht aan Intermezzo. In een uitgebreid interview met de coördinator van Intermezzo, de directeur van basisschool Het Talent en een Intermezzo-leerling met haar moeder leest u over de ervaringen in het eerste jaar.

Wanneer is uw kind geschikt voor Intermezzo? Om daar een beeld van te krijgen, kunt u de folder lezen of de toelatingscriteria voor Intermezzo.

Hebt u nog vragen over Intermezzo of overweegt u aanmelding, neem dan contact op met intake@stedelijkgymnijmegen.nl

Vanaf 22 oktober (dat is na onze herfstvakantie) starten we met de intakegesprekken.