Share this page

Kennis, ontplooiing, vriendschap

Disclaimer

Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen (SGN) gaat ervan uit, dat alle personen die betrokken zijn bij de school er in principe geen bezwaar tegen hebben om afgebeeld of vermeld te worden op deze website.

Het SGN betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer. Personen die bezwaar hebben tegen het voorkomen van hun afbeelding/naam op deze website, kunnen deze schriftelijk kenbaar maken bij de rector.
Het bezoeken van de website geschiedt voor risico van de bezoeker. Het SGN spant zich naar alle redelijkheid in om deze website te voorzien van nauwkeurige en actuele informatie, maar geeft geen garanties of toezeggingen. Het SGN aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige typografische of andere fouten of tekortkomingen in de inhoud van deze site.

In geen enkel geval is het SGN aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van, of voorkomend uit of in verband met het gebruik van deze website. Het SGN is niet aansprakelijk in het geval van schending van rechten van derden.
Sites waarnaar een link is gemaakt vallen niet onder de zeggenschap van het SGN. Het SGN is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site waarnaar een link is gemaakt of voor de links in dergelijke sites.

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden voor een optimale navigatie op deze website. U kunt deze cookies, indien u wenst, uitzetten via uw browser, zie voor uitleg het artikel van Bits of Freedom.

Copyright © SGN 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt.