Share this page

Kennis, ontplooiing, vriendschap

Column

Ouders en school

De periode tussen de herfst- en de kerstvakantie staat ieder schooljaar voor een groot deel in het teken van de ouderbetrokkenheid. Eind oktober zijn de ouderavonden Intermezzo en klas 1, op de voet gevolgd door een vergadering van de MR, waarin ouders een belangrijke stem hebben in het schoolbeleid. In het begin van november staat dan onmiddellijk een ouderavond voor klas 5 gepland en halverwege de maand zijn daarna de tafeltjesavonden, waarop ouders kunnen spreken met mentoren en vakdocenten, bij voorkeur (met name in de bovenbouw) ook in aanwezigheid van de leerlingen zelf. Want het werkt in onze ervaring in de meeste gevallen beter om mét de leerlingen te praten dan alleen over hen.

Ook in november zijn de vergaderingen van de jaarlaagouders met de afdelingsleiders over actuele ontwikkelingen in de jaarlaag. Voor ons een mooie gelegenheid om, soms kritische, feedback te krijgen.

Op 15 november is de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de oudervereniging, die altijd wordt gecombineerd met een thema-avond over een prikkelend onderwerp op het gebied van onderwijs en jongeren.

Wij vinden het belangrijk om ouders bij de school te betrekken omdat betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van onze leerlingen een aantoonbaar positief effect heeft.

Ronald van Bruggen, rector

 

Geplaatst in Column