Share this page

Kennis, ontplooiing, vriendschap

Column

Projectweek

In de week voor de meivakantie is het op onze school projectweek. Leerlingen uit klas 1 en 2 werken aan een project dat zij zelf hebben gekozen. We hebben altijd een gevarieerd aanbod aan projecten, met onder andere een cursus golf, vogels kijken in de natuur, Escher, een mozaïek ontwerpen en de Tweede Wereldoorlog in Nijmegen. De leerlingen van klas 3 werken aan de Meesterproef, een vakoverstijgend project met als thema Nijmegen 2030 en duurzame ontwikkeling. De leerlingen van klas 4 volgen een maatschappelijke stage. Leerlingen van klas 5 volgen een beroepsoriënterende stage, met het oog op de keuze voor een vervolgopleiding en klas 6, ten slotte, bereidt zich voor op het centraal examen, dat op 14 mei van start gaat.

De projectweek is een mooie gelegenheid voor onze leerlingen om te werken aan de zogeheten 21e-eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden zijn natuurlijk niet zo nieuw als soms gesuggereerd wordt, maar worden wel steeds belangrijker in een snel veranderende wereld. Het gaat o.a. om creativiteit, samenwerken en communicatie. Aan het eind van de week demonstreren de leerlingen van klas 1 en 2 aan ouders en andere belangstellenden het resultaat van hun projecten en hun vaardigheden voor de toekomst!

Ronald van Bruggen, rector

Geplaatst in Column