Share this page

Kennis, ontplooiing, vriendschap

Column

Zonnige eindexamenresultaten

Onze leerlingen van klas 6 hebben dit schooljaar glansrijk afgesloten met een slagingspercentage van 96%. Daarmee heeft ook deze jaarlaag de traditie van constant goede resultaten op onze school, met altijd slagingspercentages boven de 90%, hoog gehouden. Van de geslaagde leerlingen zijn er maar liefst 35 die het sinds vorig jaar bestaande officiële judicium ‘cum laude’ bij hun diploma hebben mogen ontvangen. Deze eervolle vermelding wordt toegekend bij een gemiddeld eindcijfer van minimaal een 8.

Een andere vernieuwing die het ministerie van OCW heeft doorgevoerd is het plusdocument bij het diploma. Het is de bedoeling dat daarin alle extra activiteiten van leerlingen worden vermeld. Wij verstrekken zo’n document al meer dan 20 jaar aan de leerlingen die daar voor in aanmerking komen. Het heet bij ons testimonium en daarin staan de vele extra prestaties die leerlingen hebben geleverd, zoals collegelopen bij de Radboud Universiteit en het Pre-University College, muziek maken in onze Big Band, deelname aan sporttoernooien, debattoernooien en olympiades, lidmaatschap leerlingenraad, MR, redactie Acta, enzovoort.

Wij zijn trots op alle leerlingen die het diploma hebben gehaald, met of zonder cum laude of testimonium. Alle geslaagden van dit schooljaar van harte gefeliciteerd en alle andere leerlingen een zonnige vakantie gewenst!

Ronald van Bruggen, rector

Geplaatst in Column