Share this page

Kennis, ontplooiing, vriendschap

Colofon

Het Stedelijk Gym kent twee medewerkers pr & communicatie: Jos Brüning en Erica Regtering.
Zij zijn te bereiken via pr@stedelijkgymnijmegen.nl

Ontwerp website: Zodan
Foto’s: Paul Breuker
Film: Frank van Nuenen