Share this page

Kennis, ontplooiing, vriendschap

Colofon

Het Stedelijk Gym kent een medewerker pr & communicatie: Erica Regtering.
Zij is te bereiken via pr@stedelijkgymnijmegen.nl

Ontwerp website: Zodan
Foto’s: Paul Breuker
Film: Frank van Nuenen